Ontslag bij ziekte

Uw werkgever kan u bij ziekte niet zomaar ontslaan. In de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid geldt een opzegverbod. Ontslag bij ziekte is in die periode in principe niet mogelijk. Uw werkgever en uzelf worden geacht om alles in het werk te stellen om terugkeer in uw functie mogelijk te maken. Als dat geen haalbare kaart blijkt te zijn, moet uw werkgever u ander passend werk aanbieden. U bent niet verplicht om al het passende werk aan te nemen.

De CWI

Na twee jaar kan uw werkgever bij de CWI een ontslagvergunning aanvragen. Hij dient daarbij te bewijzen dat hij zich voldoende voor uw re-integratie heeft ingespannen en dat de organisatie u geen passend werk kan bieden. Als uw werkgever dat niet hard kan maken, dan moet hij maximaal een jaar langer uw loon doorbetalen.

De kantonrechter

Er zijn gevallen waarin een werkgever een medewerker wel in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid kan ontslaan. Hij moet dan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst eerder te ontbinden. De kantonrechter kan besluiten tot ontbinding van het contract als er bijvoorbeeld sprake is van een reorganisatie of een arbeidsconflict.

Onze arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd in ontslag bij ziekte

Het ontslagrecht zit ingewikkeld in elkaar. Het is dan ook raadzaam om in het geval van ontslag bij ziekte deskundige rechtshulp in te schakelen.

De arbeidsjuristen van het Juridisch Platform zijn gespecialiseerd in ontslag bij ziekte en geven gratis advies via de telefoon en tijdens spreekuren overal in Nederland. Zij nemen er de tijd voor om samen met u uw situatie in kaart te brengen. Daarna kunnen ze uw zaak in behandeling nemen en namens u contact opnemen met uw werkgever. De kosten voor juridische bijstand zijn in het geval van ontslag bij ziekte vaak te verhalen op de werkgever.

U kunt ons uiteraard ook uw vraag via de e-mail voorleggen.

  • Bel ons om meteen een arbeidsjurist te spreken. Wij zijn te bereiken van 08.00 tot 19.00 uur.
  • Voor meer informatie kunt u tevens terecht op de hoofdsite van het Juridisch Platform.